Petrarch 2.6

Main content

Francesco Petrarca
“De vera sapientia.”
1r
Manuscript on paper, Germany, mid 15th century.
Incipit of “De vera sapientia.”
“De vera sapientia.”
Credit: Cornell University Library